Trypetoptera punctulata – Marmara pysznotka

Sciomyzidae – Smętkowate
Ubarwienie białobrązowe, na odwłoku charakterystyczny deseń z ciemnobrązowych plamek. Skrzydła przyciemnione z licznymi owalnymi okienkami. Oczy paskowane.

Tr.punctulata

Łódzki Ogród Botaniczny 22.08.2018

Las żeromiński 02.06.2020

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne brzegi lasów i łąki, nadwodne zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek i nektar. Larwy są pasożytami ślimaków
  7. Podobne. Charakterystyczna, niemniej regularnie brana za przedstawiciela rodziny Tephritidae, lub Ulidiidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
T punctulata

Łódzki Ogród Botaniczny 22.08.2018

Las żeromiński 02.06.2020

T.punctulata

Łódzki Ogród Botaniczny 22.08.2018

Las wiączyński 22.06.2011

Las wiączyński 22.06.2011


avidal

Leave a Reply