Coproica ferruginata

Sphaeroceridae 
Oczy rozdzielone czołem u obu płci. Ciało ciemne z wyraźnym rdzawym odcieniem. Na scutellum para długich szczecinek lateralnych i jeszcze nieco dłuższych szczecinek apikalnych. Czułki krótkie, masywne. Skrzydła matowo przyciemnione, bez plam.

Łódź – BRUS 10.10.2020

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, zarośla, pastwiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-2.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się pokarmem płynnym. Larwy koprofagiczne, żerują w ekskrementach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju pozbawione są rdzawego odcienia na ciele
  8. Uwagi. Identyfikacja John Carr i Paul Beuk
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal