Sphaeroceridae

Małe i średniej wielkości muchówki o stonowanym, szarym, brunatnym lub czarno-brązowym ubarwieniu. Charakterystyczną cecha rodziny jest rozszerzony pierwszy człon tylnej stopy. Skrzydła najczęściej przezroczyste – niektóre gatunki bezskrzydłe. Czułki krótkie. Larwy saprofagiczne, mykofagiczne i koprofagiczne. Niektóre gatunki rozwijają się w padlinie ssaków i ptaków.
W Polsce co najmniej 100 gatunków, w większości bardzo trudnych do identyfikacji.


Osobniki nieoznaczone

Łódź 29.05.2021

Łódź 29.05.2021 Podrodzina Copromyzinae

Leave a Reply