Sphaeroceridae

Małe i średniej wielkości muchówki o stonowanym, szarym, brunatnym, lub czarnobrązowym ubarwieniu. Charakterystyczną cecha rodziny jest rozszerzony pierwszy człon tylnej stopy. Skrzydła najczęściej przezroczyste. Czułki krótkie. Larwy saprofagiczne, mycetofagiczne i koprofagiczne. Niektóre gatunki rozwijają się w padlinie ssaków i ptaków.
W Polsce co najmniej 100 gatunków, w większości bardzo trudnych do identyfikacji.

Łódzki Ogród Botaniczny 04.07.2016 Sphaerocera curvipes

Leave a Reply