Artemita hieroglyphica

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy z purpurowymi, falistymi smugami – u samicy rozdzielone wąskim czołem, oczy samca duże i stykające się ze sobą. Scutum złociście owłosione z dwiema czarnymi, rozwidlonymi smugami brzeżnymi oraz z pojedynczą smugą centralną. Scutellum u nasady czarne, w części wierzchołkowej złociście owłosione; kolce na scutellum (dwie pary) relatywnie krótkie. Odwłok czarny ze złocistymi przepaskami na tergitach. Czułki osadzone na wzgórku z silnie wydłużonym członem wierzchołkowym. Skrzydła z czarną, silnie łukowatą przepaską wierzchołkową, która przy złożonych skrzydłach układa się w niedomknięty okrąg.

Kostaryka 23.02.2022 Fot. gernotkunz

Kostaryka 23.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa; gatunek neotropikalny
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok. Liczniejsza w porze suchej
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Cykl rozwojowy/pokarm. Brak danych – larwy nie rozwijają się w wodzie, lecz na lądzie
  7. Podobne. Rodzaj skupia co najmniej 15 neotropikalnych gatunków, które różnią się m.in detalami ubarwienia i długością kolców na scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Stratiomyidae - Świat


avidal

Leave a Reply