Beris morrisii

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy u samca połączone, u samicy rozdzielone stosunkowo wąskim czołem. Scutum metalicznie ciemnozielone, jasno owłosione. Scutellum uzbrojone w 6 czarnych, grubych kolców. Uda i golenie żółte; tylne stopy samca zgrubiałe. Skrzydła szkliste, lekko przyciemnione u obu płci, zażółcone u nasady.

Francja – Tournehem-sur-la-Hem 10.06.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Wilgotne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm – zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce m.in. w Puszczy Białowieskiej i na Pomorzu oraz w górach
  6. Pokarm. Spadź, nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne ciemnozielone gatunki z podrodziny Beridinae, w tym Actina chalybea o silnie owłosionych, u samca rozłącznych oczach, oraz o ciemniejszych nogach, uzbrojona w 4 kolce na scutellum. U Beris chalybata skrzydła są silnie przyciemnione, a scutum pokryte ciemnymi włoskami; czoło samicy jesz szersze.
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply