Nemotelus nigrinus – Bałamutek czarny

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Ciało czarne, błyszczące; jedynie nogi i przezmianki jaśniejsze. Czoło u samców wąskie, u samic szerokie; twarz charakterystycznie wyciągnięta do przodu. Scutellum bez kolców. Odwłok uderzająco szeroki, zwłaszcza u samców. Skrzydła przezroczyste, bez plam i pterostigmy.

N.brevirostris female

Słone Łąki w Pełczyskach 30.06.2016 ♀

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015 ♀

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 ♂

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 ♂

  1. Liczebność. Loklany – choć jeśli już jest, to zwykle występuje licznie
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła, rowy melioracyjne, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-4.5 mm – najmniejszy krajowy reprezentant rodzaju (w Polsce w sumie 5 gatunków)
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy fitofagiczne, lub saprofagiczne (albo jedno i drugie – ich biologia poznana szczątkowo); rozwijają się w wodzie
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji; gatunki z podrodziny Pachygastrinae różnią się m.in. płaską twarzą
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017 ♀ Wyciągnięta do przodu twarz odróżnia bałamutki od spasiów z podrodziny Pachygastrinae

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017 ♀

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 Samiec

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 ♂


avidal

Leave a Reply