Nemotelus nigrinus – Bałamutek czarny

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Ciało czarne, błyszczące; jedynie nogi i przezmianki jaśniejsze. Czoło u samców wąskie, u samic szerokie; twarz charakterystycznie wyciągnięta do przodu. Scutellum bez kolców. Odwłok uderzająco szeroki, zwłaszcza u samców. Skrzydła przezroczyste, bez plam i pterostigmy.

N.brevirostris female

Słone Łąki w Pełczyskach 30.06.2016 Samica

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015 Samica

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 Samiec

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015

  1. Liczebność. Rzadki – choć jeśli już jest, to zwykle występuje licznie
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła, rowy melioracyjne, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-4.5 mm – najmniejszy krajowy reprezentant rodzaju ( w Polsce w sumie 5 gatunków )
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy fitofagiczne, lub saprofagiczne ( albo jedno i drugie – ich biologia poznana szczątkowo ); rozwijają się w wodzie
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji; gatunki z podrodziny Pachygastrinae różnią się min. płaską twarzą

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017 Wyciągnięta do przodu twarz odróżnia bałamutki od spasiów z podrodziny Pachygastrinae

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 Samiec

Słone Łąki w Pełczyskach 01.07.2015 Samiec

Dodaj komentarz