Nemotelus pantherinus – Bałamutek bielinek

Stratiomyidae – Lwinkowate
Oczy duże, u samca połączone; czoło samicy czarne, bez jaśniejszych od tła smug. Scutum czarne. Biały pas na boku tułowia sięgający podstawy skrzydła uderzająco wąski. Odwłok samicy czarny z białawymi plamkami na środku tergitów. Odwłok samca ewidentnie dwubarwny; tergity 3 i 4 niemal całkowicie białe.

Sochaczew 16.06.2023 ♀ Fot. Leszek Plackowski

N pantherinus

Łódź – Młynek nad Olechówką 30.06.2016 ♂

  1. Status. Nieczęsty; mimo to jeden z dwóch najczęściej obserwowanych gatunków z rodzaju. Na stanowiskach bywa liczny
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, torfowiska, bagna, mokradła, trzcinowiska, rowy melioracyjne oraz – co zaskakujące – murawy kserotermiczne; regularnie obserwuję go nad Nidą na kserotermach właśnie. W przeciwieństwie do rzadszych kuzynów z rodzaju nie toleruje słonawisk
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Larwy filtrują z cząstek organicznych płytkie zagłębienia z wodą, brzegi stojących zbiorników wodnych, bagna; znajdowane także w mokrych mchach
  7. Podobne. Nemotelus brevirostris, Nemotelus notatus i Nemotelus uliginosus, które różnią się m.in. wyraźnie szerszym białym pasem dochodzącym do podstawy skrzydła na boku tułowia – są to gatunki zdecydowanie rzadsze i zwykle ograniczone do słonawisk
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Leszek Plackowski avidal
Nemotelus

Łódź – Młynek nad Olechówką 30.06.2016 ♂ Boki scutum wąsko obrzeżone – istotna cecha determinacyjna

Nem.pantherinus

Krzyżanowice 20.05.2019 ♂

N.pantherinus

Łódź – Młynek nad Olechówką 30.06.2016 ♂

N.pantherinus

Krzyżanowice 20.05.2019 ♂


avidal

3 thoughts on “Nemotelus pantherinus – Bałamutek bielinek

  1. Cudacznie wygladają muchy z tego rodzaju.Teraz masz już wszystkie gatunki z rodzaju?Czy jeszcze coś trzymasz w zanadrzu?

Leave a Reply