Nemotelus uliginosus – Bałamutek słonawiskowy

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Obie płci zupełnie odmiennie ubarwione. Samica : odwłok brunatnoczarny, błyszczący – na tergitach 2-4, a czasem i 5 trójkątne żółtobiałe plamy; tylne krawędzie tergitów 4 i 5 bez żółtej przepaski na tylnej krawędzi. Czoło samicy czarne z jasnymi plamami powyżej nasady czułków. Samiec: tergity 2-4 białe, przy czym tergit 3 całkowicie biały, bez czarnej plamki po środku. Oczy u samca połączone. U obu płci tułów szeroko, jasno obrzeżony, a guzy barkowe żółtobiałe.

N. uliginosus

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016 ♂

N uliginosus

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016 ♂

N.uliginosus female

Słone Łąki w Pełczyskach 16.06.2016 ♀

N uliginosus female

Słone Łąki w Pełczyskach 16.06.2016 ♀ Tylne krawędzie tergitów są czarne

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki; gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
  2. Biotop. Słonawiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie – Słone Łąki w Pełczyskach (obszar objęty programem Natura 2000)
  6. Pokarm. Larwy żywią się prawdopodobnie glonami
  7. Podobne. U samicy Nemotelus pantherinus brak jasnych plam na czole powyżej nasady czułków, a u samca jasnego obrzeżenia boków tułowia. Samice Nemotelus notatus mają żółte przepaski na tylnych krawędziach tergitów 4 i 5, a samce czarną plamkę na 3 tergicie. Samice Nemotelus brevirostris wg polskiego klucza pozbawione są trójkątnych plam odwłokowych (moim zdaniem maja plamy odwłokowe, lecz o nieco innym kształcie), a samce można odróżnić po rozdzielonych czołem oczach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Słone Łąki w Pełczyskach w czerwcu, a właściwie to co z nich zostało: niewielka kępa słonawiskowej roślinności. Mimo to wciąż sprzyjające warunki rozwoju znajduje tu wiele gatunków muchówek, w tym Nemotelus uliginosus Fot. Jacek Strojny

Słone Łąki w Pełczyskach w czerwcu, a właściwie to co z nich zostało: niewielka kępa słonawiskowej roślinności. Mimo to wciąż sprzyjające warunki rozwoju znajduje tu wiele gatunków muchówek, w tym Nemotelus uliginosus Fot. Jacek Strojny

N.uliginosus

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016 ♀

N.uliginosus female

Słone Łąki w Pełczyskach 16.06.2016 ♀

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015 Samica

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015 ♀

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015 ♀


avidal

Leave a Reply