Odontomyia angulata

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy pozbawione plamkowania, lub niewyraźnie plamkowane (u samca); u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Scutellum dwubarwne, w części apikalnej zielone lub zielonożółte, z parą kolcowatych wyrostków. Boki tergitów zielone, rzadziej żółte. Czułki z wyraźnym, pomarańczowym odcieniem.

Warszawa 28.07.2002 Fot. Sylvester Kociniak

Od.angulata

Wytyczno 18.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

O.angulata

Wytyczno 18.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Lokalna, nieczęsto obserwowana; liczniejsza na północy kraju
  2. Biotop. Tereny wilgotne przy zbiornikach wodnych o mulistych brzegach, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek i nektar. Larwy rozwijają się raczej w mulistych brzegach zbiorników wodnych, niż w wodzie; są saprofagiczne
  7. Podobne. U pospolitej Oplodontha viridula tarczka jest jednobarwna, czarna, a czułki jednolicie ciemne. Oczy zaś są wyraźnie plamkowane. U Odontomyia hydroleon czułki są ciemne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak Maks Syratt
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply