Odontomyia hydroleon

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy pozbawione plamkowania, lub niewyraźnie plamkowane (u samca); u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Scutellum dwubarwne, w części apikalnej żółtozielone, z parą kolcowatych wyrostków, które również są żółtozielone. Odwłok zielony z czarnymi plamami na tergitach, które nigdy nie dochodzą do bocznych krawędzi tych tergitów. Główki przezmianek zielone. Nogi żółtobrązowe. Czułki ciemne.

Niemcy – Garmisch-Partenkirchen 17.07.2019 ♀ Fot. Felix Riegel

Niemcy – Garmisch-Partenkirchen 17.07.2019 ♀ Fot. Felix Riegel

Niemcy – Garmisch-Partenkirchen 17.07.2019 ♀ Fot. Felix Riegel

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Brzegi wód, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – lubelskie. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, na rozproszonych stanowiskach – znane są mi stanowiska z Wigierskiego PN i z Kampinoskiego PN
  6. Pokarm. Pyłek i nektar. Larwy rozwijają się raczej w mulistych brzegach zbiorników wodnych, niż w wodzie; są saprofagiczne
  7. Podobne. U pospolitej Oplodontha viridula tarczka jest jednobarwna, czarna, oczy zaś są wyraźnie plamkowane. U Odontomyia angulata czułki są pomarańczowe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Anna Kołodziejak Felix Riegel
  9. Więcej o gatunku

Krasnystaw 23.07.2022 ♀ Fot. Anna Kołodziejak

Krasnystaw 23.07.2022 ♀ Fot. Anna Kołodziejak


avidal

Leave a Reply