Oxycera nigricornis – Przyrówka zdobnica

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Głowa samicy czarno-żółta, samca czarna. Oczy u samców połączone, u samic rozdzielone szerokim czołem. Tułów samicy żółty z czarnymi pasami na scutum układającymi się w deseń charakterystyczny dla gatunku. Scutum samca czarne z żółtymi plamami na bokach. Scutellum żółte u obu płci, wyposażone w parę długich kolców apikalnych. Odwłok żółty lub zielonkawo-żółty z rozległymi, czarnymi plamami na tergitach – plamy te obejmują niemal całą powierzchnię tergitów, ale nigdy nie dochodzą do ich bocznych krawędzi. Nogi żółte. Czułki smoliście czarne – stąd nazwa gatunkowa.

Belgia 14.07.2022 ♀ Fot. Gilles San Martin

Belgia 14.07.2022 ♀ Fot. Gilles San Martin

Francja – Mametz 17.07.2021 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 16.07.2016 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Rzadka VU
  2. Siedlisko. Źródliska, łąki zalewowe, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.5 mm – jedna z najmniejszych przyrówek
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Belgia
  6. Pokarm. Pyłek i nektar, spadź. Larwy wychwytują cząstki organiczne w miejscach płytko zalanych wodą
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – mimo to przy uważnej analizie nietrudna do rozpoznania, zwłaszcza w zestawieniu z nikłymi rozmiarami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Gilles San Martin

avidal

Leave a Reply