Anasimyia contracta – Szuwarówka zdobna*

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Wierzch tułowia z jaśniejszymi od tła pionowymi pasami. Odwłok smuklejszy u samca; tergit 2 o przewężonych w przedniej części  bocznych krawędziach (co na fotografiach terenowych nie zawsze jest dostrzegalne). 3 człon czułków pomarańczowy.

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011 Samiec

ŁOB 15.06.2011 Samiec

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

  1. Liczebność. Niespecjalnie liczna, spotykana lokalnie
  2. Biotop. Bogate w roślinność brzegi różnych zbiorników wodnych: stawów, rozlewisk torfowiskowych, rowów melioracyjnych. Bagna, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10.5 mm. Długość skrzydła 5-7.25 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec i sierpień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie – obserwowałem ten gatunek na torfowisku wysokim  w Rąbieniu. Stała populacja zasiedla jeden z kilkunastu stawów w ŁOB
  6. Pokarm. Postaci dorosłe odwiedzają kwiaty roślin baldaszkowych, najchętniej białych. Poza tym różne kwiaty strefy przybrzeżnej, np. kosaćce. Larwy żerują w zanurzonych w wodzie martwych fragmentach roślin, głównie w łodygach pałki z rodzaju Typha
  7. Podobne. Trudno odróżnialna od rzadszej Anasimyia transfuga, u której 2 tergit nie jest bocznie przewężony
  8. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply