Anasimyia contracta – Szuwarówka zdobna*

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Wierzch tułowia z jaśniejszymi od tła pionowymi pasami. Odwłok smuklejszy u samca; tergit 2 o przewężonych w przedniej części  bocznych krawędziach (co na fotografiach terenowych nie zawsze jest dostrzegalne). 3 człon czułków pomarańczowy.

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011 Samiec

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011 Samiec

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

  1. Liczebność. Niespecjalnie liczna, spotykana lokalnie
  2. Biotop. Bogate w roślinność brzegi różnych zbiorników wodnych: stawów, rozlewisk torfowiskowych, rowów melioracyjnych. Bagna, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10.5 mm. Długość skrzydła 5-7.25 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec i sierpień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie – obserwowałem ten gatunek na torfowisku wysokim  w Rąbieniu. Stała populacja zasiedla jeden z kilkunastu stawów w ŁOB
  6. Pokarm. Postaci dorosłe odwiedzają kwiaty roślin baldaszkowych, najchętniej białych. Poza tym różne kwiaty strefy przybrzeżnej, np. kosaćce. Larwy żerują w zanurzonych w wodzie martwych fragmentach roślin, głównie w łodygach pałki z rodzaju Typha
  7. Podobne. Trudno odróżnialna od rzadszej Anasimyia transfuga, u której 2 tergit nie jest bocznie przewężony
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply