Anasimyia transfuga – Szuwarówka mokradliczka*

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Wierzch tułowia z jaśniejszymi od tła pionowymi pasami. Tergit 2 o prostych, nieprzewężonych bocznych krawędziach. U samicy tergit 5 wyraźnie wystaje poza tergit 4-ty, u samca wystaje na znacznie krótszym odcinku. 3 człon czułków pomarańczowy.

Francja – Clairmarais 12.09.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Clairmarais 12.09.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Gościm 14.06.2014 ♂  – tergit 5-ty jest krótki Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Dawniej regularnie obserwowana, obecnie rzadka. Gatunek ustępujący
  2. Siedlisko. Łąki zalewowe, wypełnione wodą zagłębienia leśne, rowy melioracyjne, stawy śródłąkowe, bagna – chętniej niż pozostałe gatunki z rodzaju zasiedla tereny zacienione
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żerują w zanurzonych w wodzie martwych fragmentach roślin
  7. Podobne. Trudno odróżnialna od Anasimyia contracta, u której 2 tergit jest bocznie przewężony w przedniej części
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Ryszard Orzechowski
  9. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Rodzaj Anasimyia - Szuwarówka


avidal

Leave a Reply