Cheilosia caerulescens – Wyrówka rojnikowa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca połączone. Twarz o silnie wystającym, lśniącym profilu. Tułów i odwłok czarne, zwykle z granatowym połyskiem, silniejszym u samca. Scutellum z gęstymi, odstającymi srebrzystymi włoskami na tylnej krawędzi (u niektórych samic obserwowano brak takich włosków). Uda czarne z jasnymi, żółtymi kolanami. Golenie żółto-czarne. Stopy żółte lub ciemne – zwłaszcza u samicy dochodzi do znacznej zmienności w tym zakresie. Skrzydła przeźroczyste z wyraźnie przyciemnionymi dwiema żyłkami poprzecznymi (crossveins).

Austria – Wiedeń 28.05.2022 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania; rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Wrzosowiska, murawy naskalne i kserotermiczne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, sole mineralne, spadź. Larwy fitofagiczne, minują liście rojników
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki różniące się w zależności od gatunku detalami ubarwienia nóg, owłosionymi oczami bądź nieprzyciemnionymi żyłkami poprzecznymi; także odmiennym profilem twarzy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply