Cheilosia flavipes – Wyrówka żółtonóżka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u samicy rozdzielone czołem. Ciało czarne. Czułki pomarańczowe. Nogi ciemnożółte.

Widzew 04.05.2014

Łódź – Widzew 04.05.2014 ♀

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014 ♀

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014 ♀

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, przydroża; najczęściej obserwowana na kwiatach mniszka
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione Cheilosia – mimo to stosunkowo łatwa do rozpoznania dzięki całkowicie żółtym nogom. Jeśli dostrzeżesz wiosną ciemną, dość dużą wyrówkę o żółtych nogach na kwiecie mniszka – to pewnie będzie ona
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Ch.flavipes

Moszczenica 15.05.2016 ♀

Ch flavipes

Moszczenica 15.05.2016 ♀


Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply