Cheilosia himantopa – Wyrówka górska

Syrphidae – Bzygowate
Bardzo duża, ciemno ubarwiona wyrówka. Scutum i scutellum lśniące, otoczone jasnymi włoskami. Przepaski odwłokowe zwykle srebrzyste. Stopy ciemne przynajmniej w części apikalnej, wić czułków bardzo krótko owłosiona.

Zatwarnica 26.05.2013 Samica

Zatwarnica 26.05.2013 ♀

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013 ♀

Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013 ♀

  1. Liczebność. Rzadka, lecz lokalnie liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne drogi z ziołoroślami, polany, zarośnięte brzegi górskich strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady. W centralnej Polsce z pewnością nieobecna
  6. Pokarm. Nektar, rzadziej pyłek. Larwy żerują w lepiężnikach
  7. Podobne. Dwie inne, równie duże wyrówki, również związane z lepiężnikami: Cheilosia orthotricha ma w całości jasne stopy ( pojawia się wcześniej ), a Cheilosia canicularis ma wić czułków pokrytą dłuższymi włoskami ( pojawia się latem ), zaś przepaski odwłokowe są zwykle nie srebrne, a złote
  8. Uwagi. Identyfikacja Bogusław Soszyński
Lutowiska 28.05.2013

Lutowiska 28.05.2013 ♀

Lutowiska 28.05.2013 Samica

Lutowiska 28.05.2013 ♀

Leave a Reply