Cheilosia vernalis – Wyrówka krwawnikówka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy ciemno owłosione, u samicy rozdzielone czołem, u samca połączone. Ciało pokryte żółtymi włoskami, lepiej widocznymi u pokolenia wiosennego. Uda czarne. Golenie żółte przy nasadzie i przy wierzchołku, poza tym czarne. 3 człon czułków pomarańczowy. Skrzydła przezroczyste, nieprzyciemnione.

Godziszewo 21.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, łąki, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm; jedna z naszych najmniejszych wyrówek
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy żerują wewnątrz łodyg i korzeni mleczy oraz krwawników
  7. Podobne. Liczne inne wyrówki, zwykle zauważalnie większe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply