Chrysotoxum arcuatum – Prężec gruby

Syrphidae – Bzygowate
Stosunkowo mały prężec o uderzająco pękatym odwłoku. Pierwsze dwa człony czułków krótkie, za to człon 3 bardzo długi, dłuższy od członów 1 i 2 łącznie. Poprzednio pod nazwą Chrysotoxum fasciatum.

Baligród 24.05.2015

Baligród 24.05.2015 ♂

Baligród 24.05.2015

Baligród 24.05.2015 ♂

Rzyki 23.05.2022 ♂ Fot. Jasiek Zieliński

ch.arcuatum

Zwierzyń 18.08.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Rzadki, liczniejszy w górach
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany i prześwietlenia, łąki, wrzosowiska, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm. Długość skrzydła 8-10.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; apogeum lotu przypada na maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady, małopolskie. Wykazywany z lasów spalskich, Przedborskiego PK i z lasu wiączyńskiego – ale na wszystkich tych stanowiskach obserwowany sporadycznie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Afidofagiczne larwy rozwijają się w mrowiskach
  7. Podobne. Inne prężce są mniej pękate – poza wyraźnie większym Chrystoxum fasciolatum
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński Andrzej Kucharski avidal
C.arcuatum

Bystre 25.06.2015 ♀

Ch arcuatum

Bystre 25.06.2015 ♀

Ch.arcuatum

Bystre 25.06.2015 ♀


Rodzaj Chrysotoxum - Prężec


avidal

Leave a Reply