Chrysotoxum elegans – Prężec paradny

Syrphidae – Bzygowate
Ubarwienie ciała czarnożółte, deseń charakterystyczny dla rodzaju. Czarny pasek przy przedniej krawędzi 2-ego tergitu jest relatywnie szeroki. Żółte przepaski na tergitach dochodzą do boków odwłoka, przez co krawędzie boczne są żółte. Człony czułków 1 i 2 mniej więcej tej samej długości – łącznie dłuższe od członu 3-ego. Skrzydła przezroczyste, pterostigma słabo zaznaczona.

Austria – Mödling 02.09.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 29.08.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 29.05.2020 ♂ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 29.05.2020 ♂ Fot. Michael Knapp

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, wrzosowiska, polany, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 11-13.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, żerują na mszycach zasiedlających mrowiska
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju. Większość można odróżnić w oparciu o proporcje długości czułków. Na przykład: 1 człon czułków u Chrysotoxum cautum jest krótszy od członu 2; suma długości członów 1 i 2. Większość innych gatunków można odróżnić po węższym czarnym pasku znajdującym się przy przedniej krawędzi 2-ego tergitu (pierwszy widoczny tergit) – ale nie w przypadku Chrysotoxum festivum i Chrysotoxum vernale (żółte przepaski odwłokowe nie dochodzą do boków odwłoka, przez co boczne krawędzie boczne są czarne)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Czerwone strzałki wskazują relatwynie szerokie czarne paski przy przednich krawędziach tergitów. Niebieskie strzałki wskazują żółte boczne krawędzie tergitów w miejscach, gdzie dochodzą do nich żółte przepaski


Rodzaj Chrysotoxum - Prężec


avidal

Leave a Reply