Chrysotoxum lineare

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca stykające się ze sobą. Twarz żółta z czarna pręga twarzową. Scutum czarne z żółtymi smugami na bokach. Scutellum całkowicie czarne. Odwłok stosunkowo wąski – mniej więcej tak szeroki jak tułów. Na tergitach 2-5 wąskie, lekko zakrzywione, żółte przepaski rozerwane po środku – przepaski te nie dochodzą do bocznych krawędzi tergitów. Czułki czarne; wici czułków żółte.

Park Narodowy Ujście Warty 28.06.2022 ♂ Fot. Paweł Czechowski

Park Narodowy Ujście Warty 28.06.2022 ♂ Fot. Paweł Czechowski

Park Narodowy Ujście Warty 28.06.2022 ♂ Fot. Paweł Czechowski

Łęgi Słubickie 19.06.2022 ♀ Fot. Marek Adamski

  1. Status. Skrajnie rzadki w całej Europie, obserwowany bardzo sporadycznie. W Polsce znany z Ponidzia, z Puszczy Kampinoskiej, a bardziej współcześnie znad Biebrzy – być może to właśnie w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich spotkać go najłatwiej LC HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Łąki zalewowe, murawy nadrzeczne i przyleśne, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, żerują na mszycach korzeniowych
  7. Podobne. U Chrysotoxum festivum i Chrysotoxum vernale scutellum jest częściowo żółte, a odwłok bardziej krępy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Adamski Paweł Czechowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika spod Słubic Jacek Kurzawa
  10. Wątek na forum entomo.pl

Rodzaj Chrysotoxum - Prężec


avidal

Leave a Reply