Dasysyrphus albostriatus – Mszycznik jodełkowany

Syrphidae – Bzygowate
Bardzo ładny, charakterystyczny bzyg z dwoma szarawymi paskami na scutum. Na odwłoku żółte przepaski; u pokolenia wiosennego przepaski na tergitach 2 i 3 zwykle wąskie i o prostych krawędziach, u letniego szersze, łukowate. Scutellum żółte. Pterostigma ciemna. Oczy owłosione, u samca połączone.

Widzew 20.07.2014

Łódź – Widzew 20.07.2014 ♂

Ślądkowice 09.05.2012 Samiec

Ślądkowice 09.05.2012 ♂

Uroczysko Lublinek 01.06.2011 Samica

Łódź – Uroczysko Lublinek 01.06.2011 ♀

Uroczysko Lublinek 01.06.2011

Lódź – Uroczysko Lublinek 01.06.2011 ♀ Forma wiosenna

  1. Liczebność. Pospolity, lecz nieszczególnie liczny
  2. Biotop. Leśne drogi i polany, skraje lasów, parki, ogrody, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm. Skrzydło 6-9.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Dwa pokolenia
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Żerujące na krzewach i drzewach larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji. Nieco podobny Dasysyrphus venustus nie ma szarych pasków na scutum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014 ♀

Łódź – Widzew 23.07.2020 ♂

Park Poniatowskiego 30.07.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 30.07.2011 ♀

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♂

Widzew 12.05.2015

Łódź – Widzew 12.05.2015 ♀


Rodzaj Dasysyrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply