Dasysyrphus friuliensis

Syrphidae – Bzygowate
Oczy owłosione. Scutum lśniące, pokryty żółtymi włoskami szczególnie silnie rozwiniętymi na bokach. Żółte przepaski odwłokowe na 3 i 4 tergicie stosunkowo głęboko wcięte. Scutellum żółte. Skrzydła przezroczyste z długą pterostigmą.

Słowacja 22.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Słowacja 22.06.2014 ♂ Fot. Grzegorz Gierlasiński

Słowacja 22.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Słowacja 22.06.2014 ♂ Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Zdecydowanie rzadki
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – pierwsza połowa lipca
  5. Lokalizacja. Tatry
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Afidofagiczne larwy żerują na drzewach iglastych
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, których rozróżnienie może sprawiać poważne problemy – dotyczy to zwłaszcza samic
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński

Rodzaj Dasysyrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply