Dasysyrphus hilaris – Mszycznik wąskoplamek

Syrphidae – Bzygowate
Scutum lśniące, pokryte pomarańczowożółtymi włoskami, zwłaszcza na bokach. Na odwłoku żółte, przerwane przepaski na tergitach 2,3,4, które dochodzą do bocznych krawędzi tergitów. Twarz zwykle bez czarnej pręgi.

Suche Rzeki 28.05.2013 Samiec

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

D.hilaris

Łódź – Widzew 11.05.2015 ♀

D.hilaris

Łódź – Widzew 11.05.2015 ♀

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Leśne drogi, polany i prześwietlenia, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Przede wszystkim Dasysyrphus venustus i Dasysyrphus neovenustus, które mają wyraźną pręgę twarzową. Dasysyrphusy z grupy pinastri można wykluczyć na podstawie analizy przepasek odwłokowych, które nie dochodzą do bocznych krawędzi tergitów
  8. Uwagi. Oznaczenie Bogusław Soszyński
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Dasysyrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply