Dasysyrphus tricinctus – Mszycznik galant

Syrphidae – Bzygowate
Scutum lśniące, smoliście czarne. Odwłok z niepowtarzalnym układem żółtych przepasek. Na T2 dwie żółte plamki ( opcjonalnie ). Na T3 szeroka żółta przepaska, prosta lecz wyraźnie przełamana. Na T4 taka sama przepaska, lecz węższa.

Łódzki Ogród Botaniczny 02.05.2015 Fot. Jacek Strojny

Łódzki Ogród Botaniczny 02.05.2015 ♀ Fot. Jacek Strojny

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 02.05.2015 Fot. Jacek Strojny

Łódzki Ogród Botaniczny 02.05.2015 ♂ Fot. Jacek Strojny

Park Poniatowskiego 07.05.2009 Samica

Łódź – Park Poniatowskiego 07.05.2009 ♀

  1. Status. Pospolity, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Lasy, polany, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Długość skrzydła 7.25-10.25 mm
  4. Aktywność Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy zjadają mszyce, prawdopodobnie pożerają również młodsze stadia rozwojowe gąsienic rośliniarek Tenthredinidae i gąsienic Geometridae (obserwowano wysysanie gąsienicy Bupalus piniaria) i Noctuidae
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Strojny avidal
Park Poniatowskiego 07.05.2009

Łódź – Park Poniatowskiego 07.05.2009 ♀


Rodzaj Dasysyrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply