Eristalis jugorum – Gnojka słońcowłosa

Syrphidae – Bzygowate
Twarz charakterystycznie wyciągnięta w dół; krawędź ust czarna. Tułów pokryty jaskrawo pomarańczowymi włoskami. Scutellum żółte. Tylna powierzchnia przednich ud samic z długimi, żółtymi włoskami – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

E jugorum

Bystre 14.06.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♀

  1. Status. Lokalna, w górach miejscami nierzadka. Na nizinach nie występuje
  2. Siedlisko. Skraje lasów, kwietne łąki, polany i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Zdecydowanie przedkłada nektar nad pyłek, którym jedynie uzupełnia menu. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Pozostałe gnojki; bodaj najbardziej Eristalis rupium – cechy podane na górze strony pozwalają je wykluczyć
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Suche Rzeki 28.05.2013 Samica

Suche Rzeki 28.05.2013 ♀ – widoczne żółte włoski na przednich udach

E.jugorum

Bystre 14.06.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♀

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♀


Rodzaj Eristalis - Gnojka


avidal

Leave a Reply