Eristalis nemorum – Gnojka trójkątówka

Syrphidae – Bzygowate
Znany wcześniej jako Eristalis interruptus. Skrzydła przezroczyste z bardzo krótką pterostigmą. Oczy owłosione, pręga twarzowa ciemna, dobrze zaznaczona. Na 2 tergicie żółte, trójkątne plamy; mniejsze żółte plamy często pojawiają się także na tergicie trzecim; sporadycznie trafiają się osobniki bez żółtych plam odwłokowych.

Er. nemorum

Uherce Mineralne 27.04.2019 Samica Fot. Andrzej Kucharski

Er nemorum

Uherce Mineralne 27.04.2019 Fot. Andrzej Kucharski

E nemorum

Uherce Mineralne 27.04.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Staw Parzydło 21.05.2014 Samiec

Staw Parzydło 21.05.2014 Samiec

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona i lokalnie liczna
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 11-12 mm.  Długość skrzydła 8.25-10.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar uzupełniany spadzią i nektarem. Larwy filtrują szczątki organiczne w różnorakich zagłębieniach wypełnionych wodą, np. w rowach melioracyjnych
  7. Podobne. Inne gnojki, zwłaszcza Eristalis arbustorum ( brak pręgi twarzowej ) i samice Eristalis abusiva
  8. Uwagi. Autorem bieszczadzkich obserwacji jest Andrzej Kucharski
E.nemorum.

Uherce Mineralne 27.04.2019 Samiec i samica Fot. Andrzej Kucharski

Eris. nemorum

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019

Er.nemorum

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019

E.nemorum

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019

E.nemorum

Uherce Mineralne 27.04.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Dodaj komentarz