Eupeodes nitens – Bzyg zmiennopasek

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Czoło samca lśniące i smoliście czarne. Na odwłoku 3 pary żółtych plam – pierwsza para zawsze rozerwana, natomiast plamy na tergitach 3 i 4 są połączone w przepaski poprzeczne, u samca niekiedy wąsko rozerwane. Plamy odwłokowe są relatywnie wąskie w porównaniu z innym gatunkami z rodzaju.

Chiny – Wuling Mountain 05.04.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 05.04.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 05.04.2020 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Nieliczny
  2. Biotop. Skraje lasów, wrzosowiska, wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce najwięcej obserwacji pochodzi z Pomorza
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – poprawność oznaczenia gwarantuje analiza cech złowionego okazu (diagnostyczne są m.in. ubarwienie owłosienia przednich goleni i kształt plam na sternitach)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Rodzaj Eupeodes - Bzyg


avidal

Leave a Reply