Fagisyrphus cinctus (Meligramma cincta) – Mszycznica paskowana

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u samicy rozdzielone czołem, oczy samca połączone. Scutum lśniące. Scutellum żłte. Żółto-pomarańczowe przepaski na tergitach 3 i 4 nieprzerwane. Na tergicie 2 dwie trójkątne plamy.

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012 ♀

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012 ♀

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012 ♀

  1. Status. Pospolita i lokalnie liczna
  2. Siedlisko. Głównie lasy, zwłaszcza z udziałem buka. Rzadziej parki, ogrody i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy pożerają mszyce, chętnie z gatunku Phyllaphis fagi zasiedlającego buki
  7. Podobne. U Meliscaeva cinctella plamy na 2 tergicie są trapezowate, a przepaski odwłokowe nieco jaśniejsze. Przepaski u Meligramma triangulifera są przerwane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂


avidal

Leave a Reply