Phyllaphis fagi – Mszyca bukowo liściowa

Aphidina – Mszyce
Znana też jako zdobniczka bukowa. Ciało bladożółte do bladozielonego, pokryte białoniebieską woskową wełną. Drugie pokolenie w sezonie jest uskrzydlone; przelatuje na nowe rośliny żywicielskie, na których wydaje kolejne, tym razem bezskrzydłe pokolenie. Pokolenie jesienne składa się z obu płci – dochodzi wtedy do rozmnażania płciowego.

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

Las wiączyński 31.05.2015

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy z udziałem buka
  3. Wymiary. Długość ciała założycielki rodu ( generacja fundatrix ) 2-3.2 mm. Kolejne generacje ( fundatrigeniae ) 1.5-1.9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad; kilka pokoleń w sezonie. We wrześniu i październiku pojawia się zróżnicowana płciowo generacja sexuales, składająca się z uskrzydlonych samców i bezskrzydłych samic. Zimuje jajo, z którego najwcześniej pod koniec kwietnia wylęgają się matki przyszłych rodów
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki z liści i szczytów młodych pędów bukowych. Wiosenne, bezskrzydłe pokolenie atakuje oprócz pączków także systemy korzeniowe młodych drzewek – siewek i sadzonek. Odnotowano żerowanie na paprociach i wietlicach – mimo to gatunek uchodzi za monofagiczny
  7. Podobne. Inne mszyce z woskowatym nalotem na ciele
  8. Uwagi. Znanym tępicielem zdobniczki bukowej są larwy Fagisyrphus cinctus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak
  10. P.fagi w bazie BioMap

Dodaj komentarz