Leucozona lucorum – Przepaśnica górska

Syrphidae – Bzygowate
Bardzo elegancki bzyg z plemienia Syrphini. Scutum żółto-pomarańczowe u samicy, zwykle wyraźnie ciemniejsze u samca. Scutellum żółte. Odwłok samicy dwubarwny; 2 tergit biały. Odwłok samca bardziej jednolicie ubarwiony; 2 tergit ciemny, niekiedy równie czarny, jak kolejne tergity. Na skrzydle rozległa, ciemna przepaska poprzeczna dochodząca do połowy szerokości skrzydła.

Widzew 28.05.2013 Samica

Łódź – Widzew 28.05.2013 ♀

Widzew 28.05.2013

Łódź – Widzew 28.05.2013 ♀

Las wiączyński 07.06.2013

Las wiączyński 07.06.2013 ♂

Las wiączyński 07.06.2013 Samiec

Las wiączyński 07.06.2013 ♂

  1. Status. Pospolita i miejscami bardzo liczna. Uzasadnienie znajduje rodzima nazwa gatunkowa – w Bieszczadach obserwowałem ją w znacznie większych ilościach, niż kiedykolwiek u nas na nizinach
  2. Siedlisko. Lasy i laski o bogatym podszycie , jak również zarośla. Preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 m. Skrzydło 7.5-10 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień, z apogeum w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są afidofagiczne – żywią się mszycami
  7. Podobne. Leucozona inopinata różni się jedynie kępką czarnych włosków na końcu ostatniego tergitu i jest znana w Polsce z zaledwie kilku nie do końca potwierdzonych stanowisk. Volucella pellucens sprawia wrażenie masywniejszej i ma ciemną tarczkę (scutellum). Cheilosia illustrata również. Eriozona syrphoides jest znacznie większa i rzadziej spotykana. Można ją również pomylić z samicą Eristalis intricarius pozbawioną wszakże ciemnych plam na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Młynek 02.06.2011

Łódź – Młynek 02.06.2011 ♀

Młynek 02.06.2011

Łódź – Młynek 02.06.2011 ♀

Młynek 02.06.2011

Łódź – Młynek 02.06.2011 ♀

Młynek 02.06.2011

Łódź – Młynek 02.06.2011 ♀

Las żeromiński 17.05.2021 ♀

Las żeromiński 17.05.2021 ♀


Rodzaj Leucozona - Przepaśnica


avidal

Leave a Reply