Melangyna labiatarum

Syrphidae – Bzygowate
Oczy lekko owłosione, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Czoło samicy stosunkowo silnie opylone. Scutum relatywnie słabo połyskujące, zwłaszcza u samca. Scutellum żółte z czarnymi plamkami przy bokach przedniej krawędzi – plamki te są niewielkie i dochodzą wzdłuż boków scutellum do jego części wierzchołkowej; wierzchołek scutellum bez czarnego podkreślenia. Tergity z żółtymi lub kremowobiałymi, wąskimi plamami.

Ukraina 30.07.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Ukraina 30.07.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. W Polsce prawdopodobnie nie występuje, choć znajduje się na checkliście polskich bzygowatych
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-11 mm.
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ukraina
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; imagines chętnie odwiedzają baldachy. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna Melangyna compositarum (owłosienie oczu samca bardziej skąpe, scutum nieco silniej połyskujące) – status taksonomiczny tego gatunku jest niepewny; niektóre źródła uznają go jedynie za formę M. labiatarum. U Melangyna umbellatarum scutum samca jest silnie lśniące, a czoło samicy słabiej opylone; plamy na tergitach tego gatunku niemal zawsze są kremowobiałe, a tylko wyjątkowo żółte. Podobne są także Melangyna lasiopthalma, Melangyna ericarum i Melangyna arctica (wierzchołek scutum z czarnym podkreśleniem)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro

Rodzaj Melangyna


avidal

Leave a Reply