Melangyna lucifera

Syrphidae – Bzygowate
Wiosenna mucha o wydłużonym odwłoku z żółtymi, wąskimi plamami na tergitach  (2), 3 i 4. Plamy na t4 charakterystyczne dla tego gatunku, o zdecydowanie klinowatym, trójkątnym kształcie. Twarz z długą, czarną pręgą sięgającą podstawy czułków. Oczy owłosione. Scutellum żółte.

Park Poniatowskiego 06.04.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.04.2011 ♀

Park Poniatowskiego 06.04.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.04.2011 ♀

Park Poniatowskiego 04.04.2011 Samica

Łódź – Park Poniatowskiego 04.04.2011 ♀

Park Poniatowskiego 04.04.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 04.04.2011 ♀

Park Poniatowskiego 06.04.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.04.2011 ♀

Park Poniatowskiego 06.04.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 06.04.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Marzec – kwiecień. Gatunek wczesnowiosenny, samce pojawiają się przed samicami i jako pierwsze kończą loty – w kwietniu może ich już nie być
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek, chętnie z zawilców i wierzb. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne gatunki Melangyna. Jak na ten rodzaj akurat M.lucifera stosunkowo łatwo odróżnić od pozostałych po m.in. charakterystycznych plamach odwłokowych – co absolutnie nie oznacza, ze identyfikacja jest prosta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Oznaczenie Łukasz Mielczarek
M lucifera

Łódź – Majerowskie Błota 17.03.2016 ♂ zaobserwować zdecydowanie trudniej

M.lucifera

Łódź – Majerowskie Błota 17.03.2016 ♂

M.lucifera male

Łódź – Majerowskie Błota 17.03.2016 U ♂ zwykle brak plam na T2. Plamy na T4 o charakterystycznym, klinowatym, trójkątnym kształcie


Rodzaj Melangyna


avidal

Leave a Reply