Melanostoma mellinum – Czernich ugorowy

Syrphidae – Bzygowate
Ciało delikatne, wydłużone. Żółte plamy na tergitach 3 i 4 trapezowate, prawie trójkątne, większe od plam na tergicie 2. Czoło ciemne, błyszczące. Czułki zwykle ciemne. Należy do plemienia Bacchini.

Widzew 07.05.2012

Łódź – Widzew 07.05.2012 ♀

Widzew 28.06.2013 Samiec

Łódź – Widzew 28.06.2013 ♂

Młynek 03.07.2011

Łódź – Młynek 03.07.2011 ♀

Widzew 25.06.2012

Łódź – Widzew 25.06.2012 ♂

  1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, polany, parki, zarośla, ogrody, przydroża, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm. Długość skrzydła 4.75-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żywią się mszycami, oraz przypuszczalnie larwami różnych owadów
  7. Podobne. Melanostoma scalare ma zwykle żółtopomarańczowe czułki. Samce tego gatunku są wyraźnie smuklejsze, a czoło samic jest jasno opylone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal

Łódź ♀ złowiona przez podłużnika Fot. Marek Wyszomirski

Modlica 28.06.2013 Samica - widoczne błyszczące, ciemne czoło

Modlica 28.06.2013 ♀ – widoczne błyszczące, ciemne czoło

Widzew 25.06.2013

Łódź – Widzew 25.06.2013 ♂


avidal

Leave a Reply