Orthonevra nobilis – Złocisz powabny

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samca połączone na bardzo wąskim odcinku, oczy samicy rozdzielone szerokim czołem; u obu płci bez smug. Scutum z lekkim miedzistym połyskiem, pozbawione wyraźnych pasów lub z wąskimi, miedzistozłotymi pasami. Nogi całkowicie czarne. 3 człon czułków dłuższy niż u większości innych gatunków z rodzaju. Skrzydła przezroczyste z prostą żyłką R4+5 i z jasną żyłką poprzeczną r-m. Pterostigma ciemnobrązowa lub czarna.

Austria – Neunkirchen 15.07.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 15.07.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 15.07.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 15.07.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Warszawa – 26.05.2022 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i ich skraje, torfowiska, podmokłe łąki przyleśne, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w zbutwiałym materiale roślinnym, błocie wymieszanym z butwiejącymi liśćmi lub w płytkich, bogatych w związki organiczne zagłębieniach i szczelinach wypełnionych wodą
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się niejednolicie czarnymi nogami i krótszymi na ogół czułkami; niektóre z nich mają barwne smugi na oczach. U Orthonevra plumbago pterostigma jest żółta. U Orthonevra brevicornis 3 człon czułków jest niemal okragły. Bardzo rzadka w Polsce Riponnensia splendens ma subtelnie, lecz wyraźnie wygiętą żyłkę R4+5
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak Michael Knapp

Rodzaj Orthonevra - Złocisz


avidal

Leave a Reply