Orthonevra brevicornis – Złocisz krótkorogi

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samca połączone na bardzo wąskim odcinku, oczy samicy rozdzielone szerokim czołem; u obu płci bez smug. Scutum z lekkim miedzistym połyskiem, pozbawione wyraźnych pasów lub z wąskimi, miedzistozłotymi pasami. Nogi całkowicie czarne. 3 człon czułków zaokrąglony, mniej więcej tak samo długi, jak szeroki – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Francja – Cassel 26.04.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 26.04.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 26.04.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Szeroko rozmieszczony, lecz nieliczny i sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki, mokradła, torfowiska, olsy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w zbutwiałym materiale roślinnym, błocie wymieszanym z butwiejącymi liśćmi lub w płytkich, bogatych w związki organiczne zagłębieniach i szczelinach wypełnionych wodą
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju można odróżnić bądź po ubarwieniu nóg, bądź po wydłużonym trzecim członie czułków (jak u podobnie ubarwionego Orthonevra nobilis i większości innych złociszy)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marie Lou Legrand

Rodzaj Orthonevra - Złocisz


avidal

Leave a Reply