Parasyrphus macularis – Mszycznik żółtoplamiak

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca połączone. Scutum z metalicznym połyskiem. Scutellum żółte. Tergity 2-4 z żółtymi plamami – plamy te na ogół nie łączą się ze sobą po środku tergitów. Przednie i środkowe stopy czarne – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Austria – Neunkirchen 09.04.2021♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 09.04.2021♀ Fot. Michael Knapp

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień, z apogeum w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Wiele innych reprezentantów plemienia Syrphini. U Parasyrphus punctulatus przednie i środkowe stopy są jaśniejsze, szaro-żółte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Rodzaj Parasyrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply