Pelecocera scaevoides

Syrphidae – Bzygowate
Poprzednio w rodzaju Chamaesyrphus. Twarz wyciągnięta w krótki ryjek. Czułki z uderzająco dużym, łopatkowatym 3 członem. Na odwłoku pomarańczowe plamy.

Szklary 05.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Szklary 05.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Szklary 05.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Szklary 05.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Szklary 05.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Szklary 05.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Wrzosowiska, skraje lasów sosnowych, wydmy śródleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Biologia larw słabo poznana, przypuszczalnie są fitofagiczne
  7. Podobne. Ubarwieniem i sylwetką przypomina niektóre gatunki z rodzaju Platycheirus (np. Platycheirus clypeatus), ale charakterystyczne czułki i profil twarzy wydatnie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply