Scaeva dignota

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca stykają się ze sobą pod stosunkowo wąskim kątem ((90-106°). Twarz pokryta wyłącznie białymi włoskami, stosunkowo płaska. Scutum błyszczące. Przepaski odwłokowe bladożółte, dochodzą do bocznych krawędzi tergitów. Skrzydła idealnie przezroczyste z jasną pterostigmą.

Hiszpania – Granada 13.07.2018 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 03.11.2018 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 03.11.2018 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Status. Gatunek południowoeuropejski, jako migrant zalatuje nieregularnie do Polski. Pierwsze rekord z naszego kraju pochodzi z 2011 roku
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, ugory, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 11-16 mm
  4. Aktywność. W Polsce pojawia się zwykle w pełni lata. Na południu Europy aktywny niemal cały rok
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce możliwy do odnalezienia na terenie całego kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. U Scaeva selenitica przepaski żółty kolor przepasek odwłokowych jest bardziej intensywny, a one same najczęściej nie dochodzą do bocznych krawędzi tergitów; oczy samca stykają się ze sobą pod kątem 120-136°. U Scaeva pyrastri przepaski odwłokowe są na ogół białe, a tylko sporadycznie żółte. U obu wymienionych gatunków twarz nie jest płaska, lecz lekko wypukła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Rodzaj Scaeva - Bzyg


avidal

Leave a Reply