Temnostoma meridionale – Morsznica buczynowa

Syrphidae – Bzygowate
Prawie 2-centymetrowy okazały bzyg upodobniający się do osy. Oczy u samca połączone, samicy rozdzielone czołem. Scutum czarne z żółtymi plamkami o ułożeniu charakterystycznym dla gatunku – plamka przy tylnej krawędzi scutumo łagodnym profilu, półksiężycowata. Odwłok żółtoczarny.

Las wiączyński 21.05.2012

Las wiączyński 21.05.2012 ♂

Las wiączyński 21.05.2012 Samiec

Las wiączyński 21.05.2012 ♂

tem.meridionale

Zwierzyń 16.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

t.meridionale

Zwierzyń 16.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Rzadka i lokalna
  2. Biotop. Lasy z udziałem buka. Często dzieli biotop z innymi gatunkami z rodzaju, jednak w przeciwieństwie do nich nie faworyzuje terenów górskich. Samce terytorialne; często można je zaobserwować, jak krążą wokół jakiegoś dziuplastego buka
  3. Wymiary. Długość ciała 14-17 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec, przy czym latem wyraźnie mniej liczna. Gatunek wiosenny, bardzo płochliwy
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie – znam ją min. z lasu wiączyńskiego, gdzie bywa liczna
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują w spróchniałych, przerośniętych grzybnią bukach
  7. Podobne. Niemal identyczna i niegdyś z nią utożsamiana Temnostoma vespiforme ma nieco inny, bogatszy rysunek na scutum (m.in. plamka przy tylnej krawędzi scutum ma wyraźnie wyodrębniony, ostry wierzchołek). Rzadsza Temnostoma apiforme różni się już wyraźniej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Włodek Wypych avidal

Łódź – BRUS 19.05.2019 Fot. Włodek Wypych

t.meridionale.

Zwierzyń 16.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Las wiączyński 21.05.2012

Las wiączyński 21.05.2012 ♂

Las wiączyński 21.05.2012

Las wiączyński 21.05.2012 ♂

Las wiączyński 21.05.2012

Las wiączyński 21.05.2012 ♂

Las wiączyński 21.05.2012

Las wiączyński 21.05.2012 ♂

Las wiączyński 21.05.2012

Las wiączyński 21.05.2012 ♂


Rodzaj Temnostoma - Morsznica


avidal

Leave a Reply