Xanthogramma laetum – Żółtynka przepasana

Syrphidae – Bzygowate
Przedplecze czarne, lśniące z żółtymi podłużnymi pasami przy bocznych krawędziach. Scutellum żółte, zwykle jaśniejsze w części apikalnej. Na tergitach 2 i 3 żółte, nieprzerwane przepaski poprzeczne; na t2 dwie żółte plamy. Skrzydła przezroczyste; pterostigma jasna, wąska.

x.laetum.

Zwierzyń 19.05.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

xan laetum

Zwierzyń 19.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski

xan.laetum

Zwierzyń 19.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski

xanth.laetum

Zwierzyń 19.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski

Młodawy Duże 15.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Młodzawy Duże 15.05.2009 Samica Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Bardzo rzadka
  2. Biotop. Lasy, zwłaszcza ich skraje i leśne prześwietlenia, oraz polany
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie, Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka, o ile w ogóle u nas występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żywią się mszycami korzeniowymi, rozwijają się w mrowiskach
  7. Podobne. Pozostałe żółtynki łatwo odróżnić po rozerwanych na dwie plamy przepaskach na tergitach 3 i 4 i po czarnych, dużych pterostigmach
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Andrzej Kucharski Łukasz Mielczarek
x leatum

Zwierzyń 15.05.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

x.laetum

Zwierzyń 15.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski

Dodaj komentarz