Xanthogramma pedissequum – Żółtynka ozdobna

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, bardzo słabo owłosione. Oczy nagie; u samca połączone. Na bokach scutum żółte pasy. Pierwsza przepaska odwłokowa wyraźnie rozdzielona, złożona z dwóch trójkątnych plam. Pterostigma ciemna, rozległa, zachodząca na komórkę R2+3.

Okuninka 21.07.2015

Okuninka 21.07.2015 ♂

Okuninka 21.07.2015 Samiec

Okuninka 21.07.2015 ♂

Lublinek 19.06.2012

Łódź – Lublinek 19.06.2012 ♀

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolita, najliczniejszy gatunek z rodzaju
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, baldachowiska, polany, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13.5 mm. Długość skrzydła 7.25-9.75 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy entomofagiczne, związane z mrówkami z rodzaju Lasius, w mrowiskach których były znajdowane. Zjadają prawdopodobnie mrówcze larwy
  7. Podobne. U pozostałych żółtynek Xanthogramma pterostigma nie rozlewa się na komórkę R2+3
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Andrzej Hańca avidal
Las wiączyński 23.05.2012

Las wiączyński 23.05.2012 ♀

Młynek 02.08.2011 Samica

Młynek 02.08.2011 ♀

Cieszyn 19.04.2020 ♂ Fot. Aleksander Dorda

Młynek 02.08.2011

Młynek 02.08.2011 ♀

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015 ♀

X.pedisseguum

Poznań 11.08.2009 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Las żeromiński 17.05.2021 ♂

Las żeromiński 17.05.2021 ♂


avidal

Leave a Reply