Xanthogramma pedissequum – Żółtynka ozdobna

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, bardzo słabo owłosione. Oczy nagie; u samca połączone. Na bokach scutum żółte pasy. Pierwsza przepaska odwłokowa wyraźnie rozdzielona, złożona z dwóch trójkątnych plam. Pterostigma ciemna, rozległa, zachodząca na komórkę R2+3.

Okuninka 21.07.2015

Okuninka 21.07.2015 ♂

Okuninka 21.07.2015 Samiec

Okuninka 21.07.2015 ♂

Lublinek 19.06.2012

Łódź – Lublinek 19.06.2012 ♀

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♀

  1. Status. Pospolita – najliczniejszy gatunek z rodzaju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, baldachowiska, polany, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13.5 mm. Długość skrzydła 7.25-9.75 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, śląskie, lubuskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy entomofagiczne, związane z mrówkami z rodzaju Lasius, w mrowiskach których były znajdowane. Zjadają prawdopodobnie mrówcze larwy
  7. Podobne. Xanthogramma dives można odróżnić po ubarwieniu sterbitów (konieczny widok od spodu). U pozostałych żółtynek Xanthogramma pterostigma nie rozlewa się na komórkę R2+3
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Aleksander Dorda Andrzej Hańca Lucyna Bugiera avidal
Las wiączyński 23.05.2012

Las wiączyński 23.05.2012 ♀

Młynek 02.08.2011 Samica

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♀

Cieszyn 19.04.2020 ♂ Fot. Aleksander Dorda

Chociszewo 03.07.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Młynek 02.08.2011

Łódź – Młynek 02.08.2011 ♀

Chociszewo 03.07.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015 ♀

X.pedisseguum

Poznań 11.08.2009 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Las żeromiński 17.05.2021 ♂

Łódź 12.07.2022 ♂ Fot. Barnaba

Las żeromiński 17.05.2021 ♂


Rodzaj Xanthogramma - Żółtynka


avidal

Leave a Reply