Atylotus fulvus – Bączak złocisty*

Tabanidae – Bąkowate
Głowa wyraźnie szersza od tułowia. Oczy bardzo duże, zielone z drobnymi czarnymi plamkami; u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Ciało złociście owłosione, zwłaszcza na odwłoku. Notopleuron (boczna płytka tułowia granicząca z boczną krawędzią scutum, położona nieco przed nasadą skrzydła) szary – istotna cecha diagnostyczna gatunku (konieczny widok z boku). Czułki pomarańczowe, relatywnie krótkie.

Łuków 14.07.2020 ♂ Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Dawniej liczny, obecnie sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, skraje lasów, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Pyłek oraz soki roślinne. Samice ssą krew ssaków
  7. Podobne. Niemal identycznie ubarwiony Atylotus loewianus różni się dłuższymi czułkami i żółtym notopleuronem
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply