Atylotus fulvus – Bączak złocisty*

Tabanidae – Bąkowate
Głowa wyraźnie szersza od tułowia. Oczy bardzo duże, bardzo krótko owłosione, zielone z drobnymi czarnymi plamkami; u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Ciało złociście owłosione, zwłaszcza na odwłoku. Notopleuron (boczna płytka tułowia granicząca z boczną krawędzią scutum, położona nieco przed nasadą skrzydła) szary – istotna cecha diagnostyczna gatunku (konieczny widok z boku). Czułki pomarańczowe, relatywnie krótkie.

Świętokrzyskie ♂ Fot. Mariusz Gwardjan

Bednarka 20.08.2021 ♂ Fot. Światopełk Smoczyński

Bednarka 20.08.2021 ♂ Fot. Światopełk Smoczyński

Łuków 14.07.2020 ♂ Fot. Ricosz

  1. Status. Dawniej liczny, obecnie sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, polany, skraje lasów, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Pyłek oraz soki roślinne. Samice ssą krew ssaków
  7. Podobne. Niemal identycznie ubarwiony Atylotus loewianus różni się dłuższymi czułkami, wyraźnie dłuższym owłosieniem oczu i żółtym notopleuronem
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Mariusz Gwardjan Światopełk Smoczyński Ricosz
  9. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

8 thoughts on “Atylotus fulvus – Bączak złocisty*

Leave a Reply