Hybomitra distinguenda – Bąk tajgowy

Tabanidae – Bąkowate
Oczy zielone z trzema purpurowo-czerwonymi smugami – u samicy rozdzielone wąskim czołem u samca połączone. Twarz i czoło szaro-żółto opylone. Odwłok z relatywnie rozległymi pomarańczowymi plamami na bokach tergitów 1-4, czarny pas centralny wąski, często z jasnożółtymi trójkątnymi plamkami na tergitach 2-4. Boki tergitów 3 i 4 u samicy pokryte intensywnie złocistymi włoskami, u samca włoskami w większości czarnymi i pojedynczymi żółtymi. Nasadowy człon czułków czarny, kolejne człony pomarańczowe.

Dania 02.08.2015 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Status. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. Mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście
  2. Siedlisko. Lasy, łąki, polany, pastwiska; gatunek eurosyberyjski
  3. Wymiary. Długość ciała 14.5-18 mm – zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Dania. W Polsce odnaleziony na Pomorzu, zapewne możliwy do odnalezienia zwłaszcza w płn-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Nektar i spadź (obie płci) oraz krew zwierząt stałocieplnych (samica)
  7. Podobne. U podobnie ubarwionych gatunków pomarańczowe plamy na tergitach nie są tak rozległe i obejmują boki tergitów 1-2 lub 1-3; poza Hybomitra ciuraei, u którego tergity 3 i 4 pozbawione są złocistego owłosienia (owłosienie czarne)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

avidal

Leave a Reply