Hybomitra lundbecki – Bąk bagienny

Tabanidae – Bąkowate
Oczy owłosione, z trzema barwnymi smugami – u samicy rozdzielone wąskim czołem u samca połączone. Na bokach odwłoka plamy w barwie od czerwonopomarańczowych po bordowe; na 2 tergicie plamy zawsze obecne.

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, łąki, pastwiska i inne tereny otwarte w pobliżu wód stojących
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i spadź oraz krew zwierząt stałocieplnych (dotyczy samic)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, które poprawnie oznaczyć w stanie jest specjalista
  8. Uwagi. Identyfikacja Bogusław Soszyński
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Teofilów 26.04.2015 Larwa Hybomitra sp.

Teofilów 26.04.2015 Larwa Hybomitra sp.


avidal

Leave a Reply