Hybomitra lundbecki

Tabanidae – Bąkowate
Oczy owłosione, z trzema barwnymi smugami. Na bokach odwłoka plamy w barwie od czerwonopomarańczowych po bordowe; na 2 tergicie plamy zawsze obecne.

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, łąki, pastwiska i inne tereny otwarte w pobliżu wód stojących
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, oraz krew zwierząt stałocieplnych ( dotyczy samic )
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, które poprawnie oznaczyć w stanie jest specjalista
  8. Uwagi. Identyfikacja Bogusław Soszyński
Teofilów 26.04.2015 Larwa Hybomitra sp.

Teofilów 26.04.2015 Larwa Hybomitra sp.

Dodaj komentarz