Tabanus barbarus

Tabanidae – Bąkowate
Ciało masywne, krępe. Oczy duże, ciemnobrązowe – u samicy rozdzielone wąskim czołem, u samca stykające się ze sobą. Scutum brunatno-czarne lub czerwono-brązowe, pokryte rudymi i czarnymi włoskami. Guzy barkowe oraz pleuryty ciemnoczerwone. Odwłok czarny ze złocisto-żółtymi przepaskami przy tylnych krawędziach tergitów – przepaski te regularnie i często rozerwane są na izolowane plamy, zwłaszcza w przedniej części odwłoka. Uda rudo-pomarańczowe. Golenie zwykle jaśniejsze niż uda, żółte – zwłaszcza golenie środkowych i tylnych nóg. Czułki jednolicie rudo-pomarańczowe. Skrzydła wyraźnie pomarańczowo przyciemnione, szczególnie w części nasadowej oraz wzdłuż krawędzi kostalnej.

Portugalia – czerwiec 2013 ♀ Fot. plemos

  1. Zasięg. Półwysep Iberyjski, kraje Maghrebu, Iran
  2. Siedlisko. Pastwiska, murawy, łąki, tereny ruderalne, wybrzeża morskie
  3. Wymiary. Długość przeciętnie 25-30 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Portugalia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne i spadź. Krwiopijne samice kłują bydło, osły, małpy i inne ssaki stałocieplne – w tym ludzi
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – plemos

Tabanidae - Świat


avidal

Leave a Reply