Nephrotoma scalaris – Nerkosz pstry

Tipulidae – Koziułkowate
Tułów błyszczący , żółty z czarnymi pręgami. Odwłok żółty, na każdym tergicie czarna plama zwężająca się ku przodowi. U formy scalaris plamy te dochodzą do bocznych krawędzi tergitów, u formy parvinotata ograniczone do środkowej ich części. Skrzydła z wyraźną, czarną pterostigmą, bez plam.

Młynek 08.05.2012 Samica forma scalaris

Łódź – Młynek 08.05.2012 ♀ formy scalaris

Widzew 22.04.2011 Samiec forma scalaris

Łódź – Widzew 22.04.2011 ♂ formy scalaris

Widzew 22.04.2011

Łódź – Widzew 22.04.2011 ♂

  1. Liczebność. Nieliczna, choć szeroko rozsiedlona
  2. Biotop. Zalesienia, łąki, baldachowiska, polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 17-21 mm. Samiec 11-17 mm. Długość skrzydła 10-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień z apogeum pojawu w czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy fitofagiczne, żerują na korzeniach traw i być może innych roślin; w ciągu dnia także na nadziemnych częściach roślin
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się m.in. deseniem na ciele i plamkowaniem skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca avidal

Poznań – Stawy Moraskie 24.06.2010 Fot. Andrzej Hańca

Poznań – Stawy Moraskie 24.06.2010 Fot. Andrzej Hańca

Poznań – Stawy Moraskie 24.06.2010 Fot. Andrzej Hańca


avidal

6 thoughts on “Nephrotoma scalaris – Nerkosz pstry

Leave a Reply