Tanyptera atrata – Pióroróg strojny

Tipulidae – Koziułkowate
Odwłok samicy czerwonawy i połyskujący, zakończony szablastym pokładełkiem; samca czarny lub żółtobrązowy, tępo zakończony. Krętarze samicy pomarańczowe. Wierzchołki ud (kolana) u samca pomarańczowe, u samicy zwykle ze stosunkowo niewielkim zaczernieniem. Czułki u samca grzebykowate. Skrzydła z pojedynczą czarną plamką pod pterostigmą.

T.atrata

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2019 ♀ Fot. Włodek Wypych

T.atrata

Łódź – Majerowskie Błota ♀ składająca jaja 11.05.2019

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 ♂

Tanyptera

Łódź – Lublinek 02.05.2018 ♂

T.atrata

Łódź – Lublinek 02.05.2018 ♂

T atrata

Łódź – Lublinek 02.05.2018 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 ♂

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne lasy, zaniedbane ogrody i parki, oraz – co może dziwić – wrzosowiska, na których związana jest z brzozami
  3. Wymiary. Długość ciała 22-25 mm. Rozpiętość skrzydeł 30-40 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy saproksylofagiczne
  7. Podobne. U Tanyptera nigricornis krętarze są czarne (samica), bądź wierzchołki ud czarne (obie płci), a sama mucha jest wyraźnie mniejsza. U Dictenidia bimaculata na wierzchołkach skrzydeł znajdują się ciemne plamki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal

Las wiączyński 03.06.2021

Las wiączyński 03.06.2021

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 In copula

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015


avidal

Leave a Reply