Tipula fulvipennis

Tipulidae – Koziułkowate
Należy do podrodzaju Acutipula. Samiec szaro-brązowy, samica bardziej brązowa. Na wierzchu tułowia 4 ciemne pasy. Nogi brązowe. Skrzydła przyciemnione, na środku mała czarna plamka charakterystyczna dla gatunku.

Sidzina 18.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita
  2. Biotop. Przede wszystkim wilgotne lasy i ich obrzeża, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Długość skrzydła 20-25 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

Sidzina 18.08.2020 ♀ Czerwona strzałka wskazuje na charakterystyczną dla gatunku plamkę na skrzydle Fot. Maksymilian Syratt


Maks Syratt

2 thoughts on “Tipula fulvipennis

Leave a Reply