Tipula vittata – Koziułka witrażówka

Tipulidae – Koziułkowate
Duża, szara koziułka o zmiennym, jednak charakterystycznym deseniu na skrzydłach. Boki tergitów ciemno podkreślone. Czułki krótkie, ciemnobrunatne.

  1. Liczebność. Nie należy do pospolitych gatunków, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Skraje wilgotnych lasów, podmokłe łąki i zarośla, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 25-27 mm.
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec; apogeum pojawu w maju
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Larwy żerują w glebie, na korzeniach roślin zielnych porastających mokradła i inne tereny wilgotne
  7. Podobne. Podobny deseń na skrzydłach ma rzadka Tipula tenuicornis – różni się nieco dłuższymi, rdzawobrunatnymi czułkami o ciemnobrunatnych jedynie wierzchołkach. Na zdjęciach nietrudno pomylić ją z większą Tipula maxima

avidal

Leave a Reply