Tipula vittata – Koziułka witrażówka

Tipulidae – Koziułkowate
Duża, szara koziułka o zmiennym, jednak charakterystycznym deseniu na skrzydłach. Boki tergitów ciemno podkreślone. Czułki krótkie, ciemnobrunatne.

Francja – Cassel 27.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 27.04.2022 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Nie zalicza się do pospolitych gatunków; rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje wilgotnych lasów, podmokłe łąki i zarośla, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 25-27 mm.
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec; apogeum pojawu w maju
  5. Lokalizacja. Niemcy, Francja
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Larwy żerują w glebie, na korzeniach roślin zielnych porastających mokradła i inne tereny wilgotne
  7. Podobne. Podobny deseń na skrzydłach ma rzadka Tipula tenuicornis – różni się nieco dłuższymi, rdzawo-brunatnymi czułkami o ciemnobrunatnych jedynie wierzchołkach. Na zdjęciach nietrudno pomylić ją z większą Tipula maxima
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Felix Riegel Marie Lou Legrand

Niemcy – Monachium 19.04.2020 Fot. Felix Riegel


avidal

Leave a Reply