Herina frondescentiae

Ulidiidae 
Oczy brązowe, ich wewnętrzne krawędzie szeroko, biało obrzeżone. Tułów, scutellum, odwłok i nogi czarne. Scutum błyszczące, bez podłużnych szarych pasów. Twarz żółto-czerwona. Brunatne pasy na skrzydłach tworzą charakterystyczny dla gatunku deseń złożony z dwóch szerokoramiennych, odwróconych względem siebie o 180 stopni wzorów w kształcie litery „U”.

Francja – Alpy 27.07.2021 Fot. Gilles San Martin

Francja – Alpy 27.07.2021 Fot. Gilles San Martin

  1. Status. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne polany, zarośla, łąki przyleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Spadź, nektar; chętnie wysysa ekskrementy. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Deseń na skrzydłach relatywnie charakterystyczny, odróżnia ją od innych gatunków z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin

avidal

Leave a Reply